Video Izdanja

Video izdanja Dejana Stankovića pomažu vam da shvatite suštinu problema patološkog kockanja. Najvažnija je Edukacija, ali i ostale poruke su značajne!